Vandringsturer i Sälenfjällen

Sälenfjällen är ett vandringsområde som passar de flesta. Det finns ett stort utbud av vandringsturer, eller vad sägs om 200 kilometer sommarled och därutöver en stor mängd andra stigar. När du vandrar i Sälenfjällen befinner du dig alltid i närheten av vägar och civilisation. Övervägande delen av turerna lämpar sig väl för nybörjare och för er som föredrar de mer njutbara vandringarna.

Turerna är lättvandrade längs välmarkerade leder på stigar som är tydliga och försedda med broar, spänger och raststugor/vindskydd.

Flera av lederna går uppe på kalfjället medan andra följer dalgångarna. Mestadels är det lättvandrat men turerna uppe på kalfjället innebär ofta branta stigningar och turerna genom dalgångarna kan vara riktigt blöta. Att underlaget är blött och lerigt gäller speciellt i början av säsongen respektive närhelst under säsongen då det varit en längre tids nederbörd.

Det finns även mer utmanande vandringsturer där du måste ha goda orienteringskunskaper och starka benmuskler — detta anges vid respektive tur.

Sälen är välkänt för sina vinteräventyr men intresset har ökat för Sälenfjällen även under sommartid. Anledningarna till detta är många; närheten till fjällområdet, den vackra lågfjällsnaturen och de lättvandrade vandringslederna. Vandringarna i Sälenfjällen ger möjlighet till fantastiska vyer över vidsträckta lågfjäll och historiska upplevelser på fäbodar.

Du går genom en varierande natur via spännande raviner, trolska skogar, ljungklädda fjällhedar och porlande vattendrag. Även vandringsturerna i boken är varierande; huvuddelen består av dagsturer i Sälenbyarnas närhet medan andra har längre sträckning som till exempel Vasaloppsleden från Sälen till Mora.

Boken Vandringsturer i Sälenfjällen innehåller en mängd detaljerade beskrivningar av olika vandringsturer. Förutom vandringsförslag innehåller boken olika råd och tips vad gäller vandring. De lättlästa kartorna, de inspirerande färgbilderna och det lätthanterliga bokformatet gör boken till ett måste både i bokhyllan och i ryggsäcken. Boken är skriven av Barbro Lindman som är en välkänd fotograf, frilansskribent och föreläsare inom friluftsområdet.

Ur innehållet: -Öjskogsfjället -Björnbäckdalen -Stor- och Lill-Närfjället -Västra Kalven -Vålbrändan -Sälfjället-Hemfjället-Mellanfjället-Storfjället -Klövjestigen -Gammelsätersfjället -Sälenringen -Vasaloppsleden -Södra Kungsleden -Tips och råd om utrustning, kläder och mat

Läs mer