Vandringsturer i Sarek

Sarek är ett högfjällsområde med stora kontraster. Landskapet är storslaget och lockar vandring med en atmosfär av orörd vildmark. En vandring i denna natur ger unika upplevelser. Här finns alpina delar med karga bergstoppar och kalfjäll, liksom frodiga dalgångar där växtlighet och djur trivs.

Området är också ett samiskt kulturlandskap, vilket märks redan på fjällkartan BD 10 med alla de samiska namnen i terrängen. På kartans baksida finns en förteckning med vanliga samiska geografiska namn som du kan ha nytta av vid kartläsningen (lulesamiska). Samernas kultur och näringsverksamhet är synliga för alla som fjällvandrar, inte minst genom renskötseln. På några ställen finns privata stugor som renägarna använder och här och var finns lämningar efter gamla samiska boplatser.

Det finns också fyra broar i Sarek. I övrigt är parken ett vildmarksområde med många svåråtkomliga delar där människans påverkan har varit liten.

Inom nationalparkens gränser är det förbjudet att fiska, rida och medföra hund. Levande växter far inte brytas och djurlivet fis inte störas. Det är däremot tillåtet att göra upp eld för t ex matlagning, Utsikten från Sähkoks sluttning ner mot Kvikkjokk och låglandet söderut är milsvid.

Här finns alpina delar med karga bergstoppar, liksom frodiga dalgångar där växter och djur trivs. Naturen är storslagen och lockar med en atmosfär av vildmark och äventyr. Området är även ett samiskt kulturlandskap. Samernas kultur och näringsverksamhet är synliga i parken, inte minst genom renskötseln.

Sarek är ett högfjällsområde med stora kontraster. En vandring i denna vildmark ger unika naturupplevelser. Vandringsturer i Sarek är en guidebok för alla som vill utforska Sareks nationalpark. Boken innehåller information om Sareks djurliv, om vad och glaciärer och om vilken slags utrustning som behövs för en vandring i området.

Ett antal vandringsturer finns detaljerat beskrivna, allt från dagsturer till veckolånga äventyr. För den som inte vill följa i någon annans fotspår innehåller boken ett kapitel om sevärda områden och platser. Tillsammans med informationen om hur man tar sig in i Sarek, var det är lämpligt att gå och hur man väljer en bra tältplats blir det lätt att planera en helt egen tur.

Författaren Hans Fowelin har under många år vandrat i Sareks nationalpark och känner till dess smultronställen. Han har lång erfarenhet av fjällvandring och delar frikostigt med sig av sin kunskap.

Ur innehållet:
Portal in till Sarek
Bästa tiden för vandring i Sarek
En vandringstur i södra Sarek
Från Aktse till Áhkká * Topptur till Niják
Pårte och dess omgivningar
En dagstur till Skierffe
Vandra genom Rapadalen

Läs mer